1·Lectures met Paul de Ruiter

donderdag 09 maart 2017, 20:00 - 21:30 uur
Academie van Bouwkunst
Waterlooplein 211-213
1011 PG Amsterdam

Architect Paul de Ruiter spreekt op 9 maart tijdens zijn 1·Lectures over de CO2-neutrale samenleving. Dit doet hij aan de hand van een recente projecten van zijn bureau Paul de Ruiter Architects.

Een voorbeeld van zo’n project is het  ruimtelijke ontwerp voor de toekomstige aanpassingen aan de Afsluitdijk. Dit ontwerp bestaat onder andere uit een duurzaamheidseiland aan de Breezanddijk dat zal functioneren als een speeltuin voor ontwikkelaars van duurzame toepassingen. De dijk wordt over de volledige lengte op een duurzame manier versterkt. Met CO2-voordelige oplossingen worden alternatieve dijkbekledingen ontworpen die de ecologie stimuleren.

Tickets en locatie
Tickets à €5,- zijn verkrijgbaar in de webshop van Architectuurcentrum Amsterdam. Daarnaast zijn tickets te koop aan de deur, vanaf 19.30 uur op de avond van de lezing (indien voorradig). Academiestudenten hebben vrij toegang op vertoon van collegekaart. Tenzij anders vermeld, vinden de lezingen plaats in de Academie van Bouwkunst, Waterlooplein 213 in Amsterdam. Steeds op donderdagavonden, aanvang 20.00 uur. De voertaal is Engels.

Delen