1·Lectures met Noël van Dooren: One Era

donderdag 24 september 2015, 20:00 - 21:30 uur
Academie van Bouwkunst
Waterlooplein 211-213
1011 PG Amsterdam

Landschapsarchitect en onderzoeker Noël van Dooren geeft een lezing over het werk en de betekenis van de artistieke duizendpoot Louis Le Roy (1924-2012), die van grote betekenis is geweest voor het Nederlandse landschapsontwerp van de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw en nu weer opnieuw in de belangstelling staat.

Nieuw bij de 1·Lectures zijn terugkerende themaseries. In de maanden september tot en met december komen in acht avonden drie thema's aan bod: One Catalog, One Era & One Extreme.

Tenzij anders vermeld vinden de lezingen plaats in de Academie van Bouwkunst Amsterdam, Waterlooplein 213 te Amsterdam. Steeds op donderdagavonden, aanvang 20.00 uur. De voertaal is Engels.

Kaarten
Kaarten à € 5 zijn in de voorverkoop online verkrijgbaar op de website van Arcam. Daarnaast zijn ze te koop aan de deur, vanaf 19.30 uur op de avond van de lezing (indien voorradig). Academiestudenten hebben vrij toegang op vertoon van collegekaart.

Busreis
Breng op zaterdag 3 oktober samen met Het Nieuwe Instituut een bezoek aan de Ecokathedraal van Louis Le Roy in Mildam (Friesland) en de Priona Tuinen van Henk Gerritsen in Schuinesloot (Overijssel). Beide zijn natuurlijke tuinen, gevormd vanuit de gedachte dat de mens de natuur niet moet beheersen, maar er een langdurige relatie mee moet aangaan. Klik hier voor meer informatie en aanmelden.

Delen